Boligadvokaten den eneste rådgiver i dit boligkøb, der kun varetager dine interesser. Udover ekspertise som boligadvokat, har Advokaten – i modsætning til handlens øvrige aktører – ingenting at sælge, hverken lån, forsikringer eller andet.

Boligadvokater Real Estate Lawyer

Boligadvokaten er "din mand"

Din boliadvokat gennemgår købsaftalen og handlens dokumenter, således at du sikres de bedst mulige købsvilkår. Advokaten ser bl.a. nøje på de forbehold og ansvarsfraskrivelser, som sælger har skrevet ind i købsaftalen. Boligadvokaten ser på hvilke forpligtelser, byrder og servitutter, der er pålagt ejendommen, og rådgiver dig i forbindelse med tilstands- og el-rapport, energimærke, jordforurening og tegning af ejerskifteforsikring.

Boliadvokaten varetager korrespondance med ejendomsmægleren og din bank, og behandler den tinglysningsmæssige afslutning af handlen i forbindelse med skødets undertegnelse og anmeldelse til tinglysning, indhentelse af bilag til refusionsopgørelse og udfærdigelse af denne.

Real Estate Lawyer

  

Boligadvokater er specialister inden for boligkøb, herunder køberrådgivning, og hjælper dig trygt igennem hele processen, hvad enten du skal sælge eller købe lejlighed, hus eller sommerhus. Eller måske du skal i en budrunde? Eller gerne vil overdrage familiens sommerhus til din datter eller søn? Vi gennemgår købsaftale og handlens dokumenter, varetager al kommunikation med mægler og bank, tinglyser skøde og udarbejder refusionsopgørelse. Vi står til din rådighed under hele processen.

Prisen er fast, så du undgår overraskelser.
7.495 kr. inkl. moms.
Ingen handel – ingen regning. Hvis handlen ikke bliver til noget, så skal I ikke betale for vores rådgivning.

Advokatens rolle ved bolighandler

Når man har fundet den bolig, man ønsker at købe, er der en del formalia, der skal gennemføres, før boligen overtages.

Ved et typisk forløb skriver køber købsaftalen under, inden sælger og inden din boligadvokat kommer på banen.

Købsaftalerne indeholder som udgangspunkt altid et bank- og advokatforbehold, som giver købers rådgivere mulighed for – på vegne af køber – at træde tilbage fra en købsaftale, hvis der i forbindelse med rådgiverens og bankens gennemgang af handlens bilag viser sig forhold, der ændrer ved købers ønske om og mulighed for at gennemføre handlen.

Når købsaftalen er underskrevet, sender ejendomsmægleren  kopi af købsaftalen med de tilhørende bilag, der er relevante for ejendommen, f.eks. økonomiske oversigter, eventuelle rådighedsbegrænsninger på boligen (servitutter), lokal- og kommuneplaner, tilstandsrapport og elinstallationsrapportern, samt eventuelle aftaler omkring handlen.

Advokatens rolle er herefter at formidle kontakten og kommunikationen mellem sælger og køber – typisk via ejendomsmægleren, koordinere kommunikationen mellem køber og sælger - sælgers bankforbindelser samt eventuelle øvrige parter,  lejere - brugere mv.

Kan handlen godkendes, meddeler boligadvokaten dette til sælger, og uanset om advokaten har den aktive rolle ved ejendomshandlens berigtigelse eller ej, så sørger advokaten for, at købers adkomst bliver sikret ved tinglysning af skødet på ejendommen, kommunikationen med købers bank og at sælgers bank indfrier de banklån, der skal indfries samt at køber får tegnet de nødvendige forsikringer før overtagelsesdagen, og at de økonomiske mellemregninger udregnes ved refusionsopgørelse.

Efter ejendomskøbets godkendelse skal der udarbejdes og tinglyses skøde på ejendommen. Skødet lyses i dag elektronisk via tinglysningens hjemmeside.

Når skødet er blevet lyst på ejendommen, skal den af køber deponerede købesum frigives, så sælgers lån kan blive indfriet, og køber kan overtage ejendommen uden sælgers tidligere gæld. Købers egen bank lyser typisk de nye lån i ejendommen.

Berigtigende advokat kan frigive købesummen, når forholdene er på plads, og når ejendommen er overtaget af køber, skal der ofte udarbejdes en refusionsopgørelse – som er en opgørelse af de forbrugsudgifter og ejendomsskatter mv., der vedrører henholdsvis perioden forud for overtagelsen og efter overtagelsen.

Advokaten forestår kommunikationen med de aktører, der er i handlen, og holder løbende både sælger og køberne orienteret.

Boligadvokaten er "DIN MAND" og:

Net Ejendomsmægler Boligadvokater
Boligekstra Boligadvokater
  1. Gennemgår købsaftalen og alle handlens dokumenter
  2. Fremsender rådgivningsskrivelse, om forhold du skal være opmærksom på
  3. Udarbejder godkendelsesskrivelse, med eventuelle forbehold for handlen
  4. Sørger for korrespondancen med handlens parter om handlen
  5. Godkender handlen i sin helhed
  6. Sørger for udarbejdelse eller kontrol af skøde
  7. Sørger for udarbejdelse eller kontrol af refusionsopgørelse
  8. Sikre handlens afslutning i sin helhed

Roskilde Fjord udsigt 1. række Kr. 2.550.000

Net Ejendomsmægler Sommerhusgrund
Fiskerhusevej 50 Gerlev
 
Omraade Nordsjælland
Type: Sommerhus/Fritidsgrund
Bolig: 70 m2
Antal rum: 2 Værelser
Kontantpris: 2.550.000
Grund: 4015 m2
Mere info Mail Ejeren

Frederikshavn Villa Kr. 1.850.000

Villa Frederikshavn
Tronderupvej 7, 9900 Frederikshavn
 
Omraade Nordjylland Nord
Type: Villa
Bolig: 150 m2
Antal rum: 4 Værelser
Kontantpris: 1.850.000
Grund: 1020 m2
Mere info Mail Ejeren