søg her:
XpDetail Online

BoligEkstra.dk FAQ

FAQ = Ofte stillede spørgsmål (Frequently asked questions)
Har du problemer eller spørgsmål til BoligEkstra.dk, Eller til din Online ejendomsmægler portal, stil dem her.

BoligEkstra.dk er en web-baseret bolig platform, der hjælper alle involverede parter i en ejendomshandel. BoligEkstra.dk giver alle mulighed for at spare mange penge og benytte den digitale platform til promovering og besvarelse af spørgsmål, download blanketter, formularer osv.

Har du et spørgsmål, så stil det her, eller find svar i allerede stillede spørgsmål.


Bolighandel
16-02-2021
Tonny Parnell

Hvilke ejendomme kan pålægges servitutter  

Hvilke ejendomme kan pålægges servitutter?
Servitutter kan gælde for alle typer ejendomme. Det gælder altså både for rækkehuse, sommerhuse, enfamiliehuse, etageejendomme eller byggegrunde.

En servitut kan kun være juridisk gældende, hvis den er tinglyst. Den er sådan set også gældende selvom den ikke er tinglyst, da det stadigvæk er en kontraktlig aftale mellem parterne. Ligesom med tinglysningen af et skøde, kan det være en god idé at få tinglyst servitutter, da de dermed også er juridisk gældende og kan blive offentlig tilgængelige. Dermed er de også nemmere at få håndhævet og dokumenteret, da de ved tinglysning er gjort officielle.

Hvordan tinglyser jeg en servitut?
Hvis du gerne vil tinglyse en servitut på din ejendom, skal du gå ind på tinglysning.dk. På denne hjemmeside er der vejledninger til, hvordan processen foregår, når du skal tinglyse en servitut.

Har du eksempelvis aftalt med din nabo, at I gerne vil tinglyse nogle servitutter på jeres ejendomme, skal dette også gøres via tinglysning.dk. Det kan f.eks. være, at I gerne vil have stiftet en servitut, og også tinglyse den, der tilskriver, at I gerne må passere hinandens grunde, hvis I f.eks. vil ned til stranden via eventuelle stier. Tinglyser I en servitut om dette, vil det altså blive rigtig svært for begge parter at kunne klage om den andens brug af stierne.

Når du skal tinglyse en servitut, skal du dog være opmærksom på, at hvis servitutten omhandler aspekter, der kunne stå i kommunens lokalplan, skal kommunen, ifølge planloven, give samtykke til disse servitutter.

Hvor ser jeg, om der er servitutter på min ejendom?
Inde på Tinglysning.dk’s selvbetjening kan du tjekke om der er servitutter på din ejendom via tingbogen. Her har du også mulighed for at finde servitutter på andre ejendomme.

I forbindelse med en bolighandel kan det være en rigtig god idé at tjekke tingbogen og eventuelle servitutter, der er pålagt en ejendom, som du har i sinde at købe. Det er især vigtigt at få tjekket op på de begrænsninger der evt. måtte være i forbindelse med servitutter på en ejendom, inden en potentiel købsaftale underskrives. Dermed kan du undgå ubehagelige overraskelser, hvis du ikke ved, hvad du skriver under på. Underskriver du en købsaftale, er du nemlig forpligtet til at overholde de tinglyste servitutter, som ejendommen er pålagt.

De fleste servitutter vil være beskrevet i købsaftalen, men det kan være rigtig klogt at undersøge eventuelle servitutter i tingbogen, inden man får udleveret købsaftalen til underskrift. Dermed kan du nemlig sammenligne de servitutter, der står beskrevet i tingbogen og dem, der er oplyst i købsaftalen.

Sælger og sælgers mægler har oplysningspligt i forbindelse med en bolighandel, hvilket betyder, at de skal oplyse køberen om alle relevante forhold ved den ejendom, der overdrages, f.eks. servitutter på ejendommen. Dermed får køberen kendskab til alle forhold ved boligen. Ofte kan det dog være svært at gennemskue de oplysninger køberen har fået oplyst af sælger eller sælgers mægler, da især servitutternes betydning kan være forvirrende.

I den forbindelse kan det også være en rigtig god idé at tage kontakt til en boligadvokat, som kan rådgive dig og gennemgå købsaftalen. Derudover kan en advokat også hjælpe dig med at se eventuelle servitutter og rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig til disse.

Hjemfaldspligt
I tingbogen kan du også se om din ejendom eller den ejendom, du er interesseret i at købe, er pålagt hjemfaldspligt.

Hjemfaldspligten betyder, at kommunen efter en årrække kan tilbagekøbe den grund, ejendom ligger på, til en oftest lav pris. I de fleste tilfælde kan de købe grunden for den oprindelige salgspris. Hjemfaldspligten er altså en tinglyst tilbagekøbsret, som mange kommuner benytter sig af. Især Københavns Kommune har mange tinglyste hjemfaldspligter på forskellige boliger.

Det kan være klogt at tjekke, om en ejendom er pålagt hjemfaldspligt inden du køber, da det måske i fremtiden kan blive svært for dig at sælge din bolig til samme pris, som du selv betalte, da hjemfaldspligten nu er tættere på. Derudover skal du være opmærksom på, at hvis den bolig, du har i sinde at købe, har hjemfaldspligt, har du kun en tidsbegrænset brugsret til ejendommen.

Dog er der mulighed for at købe boligen fri af hjemfaldspligten. Du skal være opmærksom på, at det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad det koster at købe boligen fri. Derudover skal du være opmærksom på, at der ikke er garanti for, at du som køber kan frikøbe hjemfaldspligten. Frikøbstilbuddet laves på grundlag af en mæglervurdering af boligen. Det er kommunen som indhenter denne vurdering. Når mægleren har lavet en vurdering, og det er blevet registreret hos kommunen, betales beløbet af ejeren.

Læs mere om hjemfaldspligt her.

Hvem kan stifte en servitut?
Alle dem der har råderet over ejendommen, f.eks. en person eller en kommune, kan stifte en servitut. Derfor er servitutter opdelt i enten privatretlige rettigheder eller offentligretlige rettigheder.

Det er typisk ejeren af ejendommen, det vil sige den påtaleberettigede på en ejendom, som har råderet over ejendommen. Derfor kan alle ejere af en ejendom selv stifte en servitut. Det kan eksempelvis være, at du gerne vil give forkøbsret til en bestemt person, og du kan dermed stifte en servitut herom. Du skal dog være opmærksom på, at de servitutter, du eventuelt vil stifte, ikke strider imod eksempelvis kommunens lokalplan.

Derfor kan det være en god idé at kontakte sin kommune, så du kan få svar på, om du kan få lov til at stifte en bestemt servitut. Du kan med fordel indgå en samejekontrakt i forbindelse med en stiftelse af en privatretlig servitut. En samejekontrakt, også kaldet en samejeoverenskomst, er en aftale mellem 2 eller flere grundejere, der sikrer alle parter juridisk i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne. Opstår denne situation, har parterne på forhånd indgået en aftale via samejekontrakten om, hvilke bestemmelser der gælder for de ejendomme, de pågældende råder over.

Skal boligen f.eks. sælges, og er der indgået en samejekontrakt om, at den ene grundejer må bruge en sti, der går gennem en anden grundejers grund, skal de nye ejere af ejendommen overholde denne servitut.

 

Kan servitutter ændres eller ophæves?

Som udgangspunkt er det kun den person, myndighed eller flere personer, der har råderet over en ejendom, der kan ophæve en servitut. Dog kommer det an på servituttens indhold.

Dermed er det også den påtaleberettigede, der kan vælge at ændre en servitut. Hvis du har en servitut på din ejendom og nu gerne vil ophæve den af den ene eller anden grund, skal du kontakte den person eller myndighed, som i første omgang stiftede servitutten. Det er oftest sværere, hvis det er en myndighed som f.eks. kommunen, der har stiftet en servitut på ejendommen. Dette gælder især, hvis myndigheden siden er blevet nedlagt. Hvis dette er tilfældet, skal du i gang med den store eftersøgning og forsøge at finde, hvem der nu har råderet over grunden.

Du kan dog være heldig, hvis en servitut er åbenbart urimelig eller strider mod loven, da du dermed har gode chancer for at få den ophævet. En servitut kan også ophæves lettere, hvis den forskelsbehandler. Derudover kan en servitut også ophæves, hvis den ikke er blevet håndhævet gennem længere tid. I dette tilfælde kan man argumentere for, at servitutten er bortfaldet på grund af passivitet.

Hvis du vil ophæve en servitut, og den der har stiftet servitutten er afgået ved døden, vil servitutten i flere tilfælde have mistet sin praktiske betydning. Det betyder, at du dermed kan få servitutten ophævet. Dog er det oftest ikke nødvendigt at få sådanne servitutter ophævet, eftersom disse servitutter ikke har betydning for dig, da de som sagt har mistet deres praktiske betydning.

Har du en servitut på din ejendom, som du gerne vil have ophævet, gør du dig klogt i at kontakte en boligadvokat, som kan give dig sikker køberrådgivning.

 

Aflysning af gamle servitutter

Servitutter bliver ofte aflyst eller ophævet, hvis de strider mod kommunens lokalplan. Det er nemlig lokalplanen, der oftest gælder og er den øverste myndighed. Er der eksempelvis en servitut på din ejendom, der bestemmer, at der kun må bygges i op til 8 meters højde og der efterfølgende bliver lavet en lokalplan, der bestemmer, at der nu kun må bygges i 6 meters højde, er det kommunens lokalplan, du skal rette dig efter.


.
. Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv

Page: 1
[1] 2 >
11-03-2021


Advokatforbehold.

Advokatforbehold
Når sælger og køber er blevet enige om prisen, vil ejendomsmægleren typisk fremsende et køber-oplysningsskema, hvor du skal udfylde dine oplysninger, herunder hvilken boligadvokat du ønsker at benytte.

....
Bolighandel Advokatforbehold.

02-03-2021


Beregn mit boliglån

Låneberegnere til boliglån

Her på siden kan du regne på dine muligheder med et boliglån. Tast blot dine oplysninger ind i låneberegnerne, så kan du bl.a. se, hvad du har råd til, sammenligne vores forskellige låntyper, beregne friværdi mv.

....
Bolighandel Beregn mit boliglån

02-03-2021


Hvad er ejerudgift?

Hvad er en "ejerudgift" og hvad dækker det over
Hvis du er på jagt efter en bolig, er du med garanti stødt på begrebet ejerudgift pr måned i ejendomsmæglernes salgsopstillinger. Find ud af, hvad det dækker over, og hvad du skal være opmærksom på.

....
Bolighandel Hvad er ejerudgift?

02-03-2021


Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejer du en bolig, og bor du der selv, skal du betale ejendomsværdiskat. Men hvordan bliver ejendomsværdiskatten opkrævet, og hvor stort et beløb er der tale om? Få svarene her.

....
Bolighandel Hvad er ejendomsværdiskat?

02-03-2021


Hvad er ejendomsskat og grundskyld?

Ejer du en bolig, Som boligejer skal du betale både ejendomsskat og grundskyld samt ejendomsværdiskat, og det kan være en kompliceret størrelse at få overblik over. Her kan du læse mere om den ene del – ejendomsskat og grundskyld.

....
Bolighandel Hvad er ejendomsskat og grundskyld?

01-03-2021


Hvad er en PDF File

Hvad er en PDF file
Portable Document Format er et åben standard-filformat skabt af Adobe Systems i 1993. Det blev til en ISO-standard i 2008. PDF

....
Bolighandel Hvad er en PDF File

27-02-2021


Hvad skal man især være opmærksom på, når man køber hus?

Hvad skal man især være opmærksom på, når man køber hus?
Går du og overvejer at købe hus? Så skal du være opmærksom på, de fælder man kan rende i. Hvis ikke kan det blive dyrt. Læs mere om hvad du skal holde øje med, og hvad du kan spare ved at gøre det, lige her!

....
Bolighandel Hvad skal man især være opmærksom på, når man køber hus?

27-02-2021


Boliglån - Kreditforening hvilke dokumenter

Boliglån - hvilke dokumenter skal du have styr på?>br /> Det er de færreste, som har råd til at betale en ejerbolig kontant, og derfor benytter langt de fleste sig af at tage et lån i banken, når de skal erhverve sig ny ejerbolig. En af de første skridt mod et boliglån er selvsagt at holde et møde med banken eller et realkreditinstitut, men har du styr på, hvilke dokumenter og informationer du skal medbringe

....
Bolighandel Boliglån - Kreditforening hvilke dokumenter

26-02-2021


Hvad er en elinstallationsrapport?

Hvad er en elinstallationsrapport?
Når du skal købe eller sælge et hus, bliver der i de fleste tilfælde udarbejdet en elinstallationsrapport som led i huseftersynsordningen. Her kan du se, hvad en elinstallationsrapport indeholder.

....
Rapporter Hvad er en elinstallationsrapport?

26-02-2021


Hvad er liggetids-pest?

Har du hørt om liggetids-pest, og hvordan det kan skade dit boligsalg? Hvis ikke så se med her, og få 3 gode råd til hvordan du kan undgå at blive ramt.

....
Bolighandel Hvad er liggetids-pest?

22-02-2021


Om salg uden mægler

Om salg uden mægler

Salg af boliger i Danmark sker oftest gennem en ejendomsmægler. Men har man mod på og kræfter til selv at stå for salget af sin bolig, kan der både være penge og frustrationer at spare.

....
Bolighandel Om salg uden mægler

17-02-2021


Gennemgang af købsaftale

Gennemgang af købsaftale
Købsaftalen indeholder de forskellige vilkår, som indgår i handlen. Disse vilkår skal tydeligt angive hvem, der sælger hvad til hvem, og hvilke betingelser der indgår i handlen. Når køber og sælger har underskrevet købsaftalen, er de begge bundet af den. Købsaftalen indeholder bl.a.:

....
Bolighandel Gennemgang af købsaftale

17-02-2021


Tinglysning af skøde

Tinglysning af skøde
Få professionel hjælp til udarbejdelse og tinglysning af skøde
BoligEkstra.dk samarbejder med Boligadvokater der til en fair pris,  sikrer dig en juridisk korrekt udarbejdelse af skøde og tinglysning heraf. Samtidigt er du sikret professionel rådgivning gennem hele forløbet fra din personlige boligrådgiver.

....
Bolighandel Tinglysning af skøde

16-02-2021


Boligguide – FAQ om bolighandel

Boligguide – FAQ om bolighandel
Spar penge ved selvsalg
Det er meget populært blandt danskere at foretage et selvsalg af sin bolig. Fordelene er da heller ikke til at overse, da du kan spare mange tusinde kroner. Samtidig har det aldrig været nemmere at sælge sin bolig selv, da du kan annoncere for din bolig online. Brug BoligEkstra.dk som boligguide

....
bolighandel Boligguide – FAQ om bolighandel

16-02-2021


Salgsopstilling

Hvad er en salgsopstilling? 
En salgsopstilling er en salgspræsentation af en bolig og indgår som en del af selve købsaftalen. Salgsopstillingen indeholder en beskrivelse af den omtalte ejendom, med tilhørende fotografier, tekniske data og en plantegning. Den indeholder derudover oplysningerne om grundens arealer, forbrug af vand, varme og el, forslag til finansiering af købet og offentlig registrering etc. 

....
Bolighandel Salgsopstilling